Kurucu ortaklarımız Av. Ahmet Kirkil ve Av. Şükriye Altunbaşak Kirkil’dir. Ekibimizde kurucu avukatlarımız, avukatlarımız ve idari personelimiz yer almaktadır.  Hukuk Çözüm Ortaklarımızın yanı sıra ihtiyacımız doğrultusunda hukuk dışı disiplinlerden çözüm ortaklarımızla da işbirliği içinde çalışmaktayız.

Av. Ahmet KİRKİL

Eğitim:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998-2003)

Üyelik:
Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı,

Meslek İçi Eğitimler:
2015 “Bilirkişilik Müessesesi ve Mevzuatı Semineri”,  Türkiye Barolar Birliği

2013 “Arabuluculuk Eğitimi”, Türkiye Barolar Birliği

2012 “Hitabet Eğitimi”, Adnan Erbaş

2005 “Uzlaştırma Teknikleri ve Uygulamaya Giriş”, Trey Bergman

2005 “Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitimi”, Ankara Barosu

2004 “Beden Dili ve İmaj Eğitimi”, Ankara Barosu

Av. Şükriye ALTUNBAŞAK KİRKİL

Eğitim:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999-2003)

T. İş Bankası Vakfı Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (2001-2002)

Üyelik:
Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu’nda kayıtlı Hesap Bilirkişiliği

Meslek İçi Eğitimler:
2016 “Arabuluculuk Eğitimi”, Türkiye Barolar Birliği

2016 “İş ve Sosyal Güvenlik Davalarında Bilirkişilik Eğitimi”, Başkent Üniversitesi

2016 “Sigorta Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi”, Başkent Üniversitesi

2015 “Bilirkişilik Müessesesi ve Mevzuatı Semineri”, Türkiye Barolar Birliği

2011 “Aktüerya Hukuku Sertifika Programı”, Ankara Barosu

2006 “Hukuk Metinleri Çeviri Eğitimi”, Ankara Barosu Dil Eğitim Merkezi

2005 “Uzlaştırma Teknikleri ve Uygulamaya Giriş”, Trey Bergman

2004 “Beden Dili ve İmaj Eğitimi”, Ankara Barosu

Av. Nurdan ERGÜN

Eğitim:
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2010-2014)

Üyelik:
Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği

Meslek İçi Eğitimler:
2016 “Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitimi”, Ankara Barosu

2016 “Adli Yardım Merkezi Eğitimi”, Ankara Barosu