Misyonumuz

Avukatlık ve Hukuk Danışmanlığı:

Avukatlık ve hukuk danışmanlığı görevlerimizi yerine getirirken alt yapının sağlam kurulması, sürecin devamı boyunca karşılaşabilecek durumlara uygun hamlelerin gözetilmesi, bilgi akışının ve iletişimin sağlıklı kurulması için sorumluluğunun ve işin kontrolünün her aşamada bizzat yerine getirilmesi, mali yönden şeffaf ve hesap verilebilir olunması, Yüksek Mahkeme kararları ile doktrindeki görüşlerin takip edilmesi ilke ve esaslarını benimsiyoruz.

Bu bağlamda;

 • Uyuşmazlıkların henüz yargı mercilerine intikal etmeden önceki aşamasında ileriye dönük eylem planı oluşturmanın ve bilinçli adımlar atmanın önemine,
 • Koruyucu avukatlık hizmetlerinin önemine,
 • Risk unsurlarının doğru tahlil edilip riskli koşullardan belirsizlikleri en aza indirerek öngörülebilir koşullar oluşturmanın önemine,
 • Zamanın değerli olduğunun bilinciyle doğru planlama ve takvimlemenin önemine,
 • Özellikle sözleşme görüşmelerinde katılımcı müzakerenin önemine,
 • Hukuki problemlerin çözümü için kullanılabilecek seçeneklerin tüm yönleriyle değerlendirilip interaktif şekilde müzakere edilmesinin önemine,
 • Gerçekçi bakış açısının ve tüm yönleriyle aydınlatma yükümlüğünün önemine,
 • Yanlış algı ile hatalı beklentiler oluşturmaktan kaçınmanın önemine

inanıyoruz.

Arabuluculuk:

Arabulucu, 6325 sayılı yasada; sistematik teknikler uygulayarak görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız kişi olarak tarif edilmektedir.

Bu bağlamda, arabuluculuk görevlerimizi yerine getirirken iradilik ve eşitlik kurallarını gözetiyor, tarafsız ve özenli davranıyor, gizliliği ve taraf menfaatlerini koruyoruz.

Vizyonumuz

 • Teknolojik gelişmeler doğrultusunda dinamizmi sürdürmek,
 • Sosyal, ekonomik, ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan alt branşlardaki gelişmeleri takip etmek ve sürece entegre olmak,
 • Sürekli eğitimler ile mesleki gelişmeleri ve yeni uygulamaları yakından takip etmek,
 • Yıllar içinde oluşan deneyim ve birikimlerimizi daha geniş alanlarda paylaşmak,
 • Emin adımlarla kalıcı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam etmek.